Ułatwienia w wystawianiu faktur już od stycznia 2013 – jakie?

Już na początku nowego roku zmienią się zasady wystawiania faktur VAT. Warto już teraz zapoznać się z tymi zmianami, żeby ich wejście w życie nas nie zaskoczyło.

Od stycznia zaczną funkcjonować tzw. faktury uproszczone. Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać je dla transakcji, których wartość nie przekroczyła 450 zł. Na fakturze uproszczonej wystarczy umieścić NIP nabywcy. Podawanie jego pełnej nazwy oraz adresu nie będzie już konieczne.

Dostawcy, którzy wielokrotnie w ciągu miesiąca dostarczają usługi lub towary jednemu nabywcy będą mogli wystawiać faktury zbiorcze. Znikną natomiast faktury wewnętrzne, z których do tej pory korzystało wiele przedsiębiorstw.

domek na jeziorem

Do wystawiania faktur będą od tej pory uprawnieni również nabywcy i podatnicy zwolnieni z podatku VAT. Zmieni się także sposób poprawiania błędów na fakturach.

Od stycznia przestaną funkcjonować noty korygujące. Nawet w przypadku drobnych pomyłek konieczne będzie wystawianie faktur korygujących. Zdecydowanie największe nadzieje wśród przedsiębiorców budzi jednak obietnica wprowadzenia tzw. sprawiedliwej metody kasowej. Ma ona być receptą na problem nieterminowych płatności, który jest zmorą wielu małych firm w naszym kraju.

Zgodnie z jej założeniami przedsiębiorca nie będzie musiał odprowadzać VATu od nieopłaconych kwot aż przez 180 dni od momentu wystawienia faktury.

Wróć