W dzisiejszych czasach freelancing jest modny. Wielu z nas prędzej czy później będzie miało okazję pracować z freelancerem. Warto wiedzieć, jak sporządzić umowę, aby była korzystna dla obu stron.

Współpraca z freelancerem opiera się zwykle na tzw. umowie ramowej. To kontrakt, który reguluje warunki wzajemnej współpracy. W przeciwieństwie do umów o dzieło, czy umów zleceń, nie istnieją osobne przepisy, które regulowałyby zapisy umowy ramowej, tym bardziej warto więc poszerzyć swoją wiedzę na jej temat.

freelancer

Umowa ramowa może być podpisana zarówno z freelancerem, który prowadzi własną działalność gospodarczą, jak i z osobą fizyczną. Może dotyczyć zleceń, ale i dzieł. Umowa tego typu określa zasady zawierania innych umów związanych z wzajemną współpracą stron, a więc na przykład zasady, na jakich będą odbywały się płatności. Z racji tego, że treść umowy ramowej nie jest regulowana przez żadne przepisy, mamy w tej kwestii sporą dowolność.

Są jednak pewne elementy, które powinny znaleźć się w niej obowiązkowo. Są to przede wszystkim dane identyfikujące obie strony umowy. Należy określić również datę jej podpisania, czas trwania i sposób wypowiedzenia. Umowa musi określać rodzaju wykonywanych zleceń, zasady współpracy i zawierania umów, a także termin na wykonanie zlecenia i kwotę wynagrodzenia.

Wróć